Baccarat

Miền trung

mega645-530.jpg 83,6
power655-7364.jpg 157,5 3,9
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền trung

Còn nữa đến xổ số Miền Trung

Trực tiếp KQXS Miền trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền trung

04/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ bảy

04-12

Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
XSDNGXSDNOXSQNG
100N
64
26
22
200N
725
451
090
400N
7796
6282
7742
6072
4338
6792
5096
5071
5652
1TR
3231
5389
7053
3TR
46910
90441
18371
41260
13063
31003
36963
41162
07055
78768
18848
59485
19986
52232
18228
01873
13354
59137
64785
98788
47510
10TR
30531
92229
94491
45248
18389
60390
15TR
38453
44902
63200
30TR
75494
79371
01938
2 TỶ
933605
353103
560181
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 04-12-2021

Đà Nẵng
0 0305
1 10
2 2529
3 31
4 4241
5 53
6 64606363
7 71
8 82
9 9694
Đắk Nông
0 0203
1
2 26
3 3832
4 4848
5 5155
6 6268
7 7271
8 898586
9 9291
Quảng Ngãi
0 00
1 10
2 2228
3 3738
4
5 525354
6
7 7173
8 85888981
9 9096

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 04-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 04-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6910
1260
3231
0441
8371
0531
6282
7742
3063
1003
6963
8453
64
5494
725
3605
7796
2229
Đắk Nông - 04-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
451
4491
9371
6072
6792
1162
2232
4902
3103
7055
9485
26
9986
4338
8768
8848
5248
5389
Quảng Ngãi - 04-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
090
7510
0390
3200
5071
0181
22
5652
7053
1873
3354
4785
5096
9137
8228
8788
1938
8389

Xem KQXS Miền trung

03/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

03-12

Gia LaiNinh Thuận
XSGLXSNT
100N
20
71
200N
693
864
400N
8440
7843
6685
3543
4483
6394
1TR
6874
3714
3TR
23655
48332
46839
35853
85116
65034
56269
35262
26895
46485
94236
18208
01929
76317
10TR
46641
64626
15621
02372
15TR
17589
43360
30TR
19656
05899
2 TỶ
386242
410142
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 03-12-2021

Gia Lai
0
1 16
2 2026
3 323934
4 40434142
5 555356
6 69
7 74
8 8589
9 93
Ninh Thuận
0 08
1 1417
2 2921
3 36
4 4342
5
6 646260
7 7172
8 8385
9 949599

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 03-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 03-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
8440
6641
8332
6242
693
7843
5853
6874
5034
6685
3655
5116
4626
9656
6839
6269
7589
Ninh Thuận - 03-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3360
71
5621
5262
2372
0142
3543
4483
864
6394
3714
6895
6485
4236
6317
8208
1929
5899

Xem KQXS Miền trung

02/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

02-12

Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
XSBDIXSQBXSQT
100N
39
74
63
200N
350
839
692
400N
0339
8134
9812
6667
7169
4251
1612
8036
6804
1TR
8565
1403
3716
3TR
50791
93692
36433
21080
79329
99961
10425
20089
91943
30067
86659
27329
14672
51098
33017
47415
05905
46948
01104
99759
58920
10TR
18212
14051
13187
58537
47533
35437
15TR
30994
39531
80091
30TR
21129
18401
51862
2 TỶ
947986
501593
243053
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 02-12-2021

Bình Định
0
1 12
2 292529
3 393433
4
5 5051
6 6561
7
8 8086
9 919294
Quảng Bình
0 0301
1
2 29
3 393731
4 43
5 5159
6 676967
7 7472
8 8987
9 9893
Quảng Trị
0 0405
1 12161715
2 20
3 363337
4 48
5 5953
6 6362
7
8
9 9291

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 02-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bình Định - 02-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
350
1080
0791
9961
4051
9812
3692
8212
6433
8134
0994
8565
0425
7986
39
0339
9329
1129
Quảng Bình - 02-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4251
9531
8401
4672
1403
1943
1593
74
6667
0067
3187
8537
1098
839
7169
0089
6659
7329
Quảng Trị - 02-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8920
0091
692
1612
1862
63
7533
3053
6804
1104
7415
5905
8036
3716
3017
5437
6948
9759

Xem KQXS Miền trung

01/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

01-12

Đà NẵngKhánh Hòa
XSDNGXSKH
100N
84
92
200N
071
637
400N
7912
6465
1988
4242
9713
3866
1TR
8665
8217
3TR
11143
12677
45506
30090
96731
09001
13210
73752
97053
11117
91142
13661
21099
25445
10TR
55073
12843
47269
49616
15TR
13913
55386
30TR
82765
96039
2 TỶ
445153
551882
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 01-12-2021

Đà Nẵng
0 0601
1 121013
2
3 31
4 4343
5 53
6 6565
7 717773
8 8488
9 90
Khánh Hòa
0
1 131716
2
3 3739
4 424245
5 5253
6 666169
7
8 8682
9 9299

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 01-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 01-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0090
3210
071
6731
9001
7912
1143
5073
2843
3913
5153
84
6465
8665
2765
5506
2677
1988
Khánh Hòa - 01-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3661
92
4242
3752
1142
1882
9713
7053
5445
3866
9616
5386
637
8217
1117
1099
7269
6039

Xem KQXS Miền trung

30/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

30-11

Đắk LắkQuảng Nam
XSDLKXSQNM
100N
67
47
200N
827
775
400N
5956
2653
1494
2769
7224
5528
1TR
5045
2104
3TR
82076
38898
24272
83125
46624
61340
61341
57444
18542
73209
07660
44201
19355
20842
10TR
29846
88153
44891
93797
15TR
74083
97296
30TR
90046
86329
2 TỶ
049836
897037
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 30-11-2021

Đắk Lắk
0
1
2 272524
3 36
4 4540414646
5 565353
6 67
7 7672
8 83
9 9498
Quảng Nam
0 040901
1
2 242829
3 37
4 47444242
5 55
6 6960
7 75
8
9 919796

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 30-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đắk Lắk - 30-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1340
1341
4272
2653
8153
4083
1494
6624
5045
3125
5956
2076
9846
0046
9836
67
827
8898
Quảng Nam - 30-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7660
4201
4891
8542
0842
7224
2104
7444
775
9355
7296
47
3797
7037
5528
2769
3209
6329

Xem KQXS Miền trung

29/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

29-11

Phú YênThừa T. Huế
XSPYXSTTH
100N
19
51
200N
451
644
400N
0157
9113
4046
6955
9700
2881
1TR
3119
9083
3TR
18555
95770
55618
23616
71093
88227
81295
86868
50539
46280
89046
09222
52807
21709
10TR
91221
41216
89516
90868
15TR
98406
48582
30TR
69902
12281
2 TỶ
581851
026335
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 29-11-2021

Phú Yên
0 0602
1 1913181616
2 2721
3
4 46
5 515755
6
7 70
8
9 9395
Thừa T. Huế
0 000709
1 16
2 22
3 3935
4 4446
5 5155
6 6868
7
8 81838082
9

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 29-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 29-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5770
451
1221
1851
9902
9113
1093
8555
1295
4046
3616
1216
8406
0157
8227
5618
19
3119
Thừa T. Huế - 29-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9700
6280
51
2881
2281
9222
8582
9083
644
6955
6335
9046
9516
2807
6868
0868
0539
1709

Xem KQXS Miền trung

28/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

28-11

Khánh HòaKon Tum
XSKHXSKT
100N
29
63
200N
378
460
400N
7006
3559
7945
6749
9163
4785
1TR
9688
6989
3TR
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
10TR
02047
71474
27354
18953
15TR
38503
49724
30TR
88959
34877
2 TỶ
467908
922062
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 28-11-2021

Khánh Hòa
0 0605060308
1 16
2 29
3 35
4 454247
5 5959
6 62
7 787274
8 88
9
Kon Tum
0 06
1
2 24
3 3433
4 494947
5 565453
6 636062
7 77
8 858983
9

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 28-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Khánh Hòa - 28-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4572
2342
7662
8503
1474
7945
8605
6635
7006
7616
9506
2047
378
9688
7908
29
3559
8959
Kon Tum - 28-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
460
2062
63
9163
3283
7333
8953
5234
7354
9724
4785
6356
1606
0247
4877
6749
6989
5649

Các thống kê cơ bản xổ số Miền trung (lô) đến KQXS Ngày 04-12-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

79  ( 17 ngày )
58  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
30  ( 8 ngày )
49  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
70  ( 6 ngày )
19  ( 6 ngày )
18  ( 6 ngày )
57  ( 6 ngày )
35  ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

79  ( 17 ngày )
30  ( 12 ngày )
15  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
58  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
49  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
54  ( 7 ngày )
18  ( 6 ngày )
70  ( 6 ngày )
19  ( 6 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền trung :

53 ( 5 Ngày ) ( 8 lần )
29 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
89 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
72 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
62 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
94 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
71 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
41 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
32 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
31 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
38 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
90 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
03 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
10 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
96 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
63 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 0
0 12 Lần 0
11 Lần 0
1 19 Lần 0
14 Lần 0
2 21 Lần 0
20 Lần 0
3 19 Lần 0
12 Lần 0
4 13 Lần 0
15 Lần 0
5 13 Lần 0
17 Lần 0
6 11 Lần 0
10 Lần 0
7 8 Lần 0
16 Lần 0
8 10 Lần 0
18 Lần 0
9 18 Lần 0
Thể thao Soi cầu xổ số Tỉ số bóng đá Bóng rổ Cá độ thể thao Casino game poker Baccarat casino Casino game nổ hũ Game casino Thể thao trực tiếp poker Trò chơi poker sòng bạc Trực tiếp bóng đá Game poker Cá độ bóng đá